Bostäder på olika sätt – hur kan man bo?

Det finns väldigt många olika typer av bostäder. Även om det är enkelt att låsa in sig på att en bostad ser ut på ett visst sätt, så är det bra att veta om att det faktiskt inte alltid är så. Snarare tvärtom.

Traditionella och moderna bostäder

Ska man enbart gå efter traditionella bostäder är hus troligtvis det mest lämpliga. Men det beror också på hur långt man går tillbaka i tiden. Väljer man att till exempel titta på hur bostäder såg ut för tiotusentals år sedan kan man lita på att det ser annorlunda ut än 2021. Det räcker bara med att gå tillbaka 100 år, eller ännu mer, för att se kraftiga skillnader.

Men de största skillnaderna går att hitta från när människor började att leva i bostäder. Först levde man i ”naturliga hus”, vilket till exempel kunde vara grottor. Det här var enkelt, men människan ville mer. Efter ett antal tusen år valde man att mer frekvent röra sig, och det här gjorde också att levnadsvillkoren såg annorlunda ut. Man började tillverka olika typer av hyddor som skulle göra att människorna i stammen kunde klara nätterna eller lite mer extrema väder.

Husbyggandet kom dock betydligt senare. Jämfört mot de första hyddorna tog det lång tid innan hus började byggas. Sen vet man också att de äldsta husen är mer än flera tusen år gamla.

En viktig fråga kan vara att ställa sig varför husen byggdes, och det fanns åtminstone en klar anledning till det: människors levnadssätt förändrades. Från att vara jägare och samlare valde människan att slå sig ner, till exempel genom att bygga en gård. Med mark att bruka byggdes då ett eller flera hus vid gården, som gjorde att människorna kunde leva där.

Samtidigt kom industrialiseringen och det gjorde att fler människor ville bo i städerna. De flesta hade inte råd med ett stor hus, och därför krävdes andra lösningar. Typer av lägenheter och radhus började byggas, och det var ett mycket smidigt alternativ. Bland annat eftersom det inte go så mycket plats som ett hus, samt att det kunde byggas på längden. Hus är generellt sett ineffektiva när det gäller ytan, men lägenheter på en rad olika sätt är motsatsen till det.

Allt om bostäder – hur uppkom dem?

Bostäder är bland det viktigaste i en människas liv. Utan dessa kommer man behöva leva som hemlösa, vilket påverkar allt från livslängd till den faktiska livskvaliteten. Men hur har bostäderna för människor sett ut genom historien?

Från de första husen

Det är inte helt enkelt att avgöra när de första bostädena kom till. Det beror bland annat på att forskarna har olika uppgifter om saker de har hittat, men även det faktum att man är övertygade om att man missat att hitta en hel del avgörande spår.

Samtidigt är det bra att veta om vad en bostad kan vara. I modern tid tänker många att det är en lägenhet eller ett hus. Men faktum är att en bostad kan vara nästan vad som helst, inte mycket beroende på levnadsvillkoren för just den personen. Det här gör till exempel att en bil, ett skjul eller ett tält i praktiken kan vara en bostad.

Samma sak gäller historiskt sett. De första bostäderna var inte färdigkonstruerade hus, långt ifrån. Många forskare tror att började med att man bodde i grottor, vilket är en teori som fått fäste. När människan var samlare och jägare var hon nästan ständigt i rörelse, vilket gjorde att man inte riktigt kom att skapa några tydliga bostäder till en början. Då utnyttjade man istället grottor och annat som fanns i naturen. Det här var mycket smidigt och krävde inte något från människorna, mer än att helt enkelt kliva in i dem och bo där. Därefter kom saker dock att förändras.

Att veta exakt var, när och hur den första bostaden byggdes är direkt omöjligt att veta i dagsläget. Däremot finns det ett antal olika teorier som många forskare bygger på. Några av dessa är hämtade från Afrika, där bland annat de första människorna påstås ha tagit sina kliv, tidigt genom historien. Människan hann förvisso att leva länge innan man kom att skapa sina första, egna bostäder. Åtminstone enligt den officiella teorin. Den må finnas ett antal teorier om exakt hur hus och annat skapades, men några har forskarna ändå enats om.

Det ena är att de första husen åtminstone är runt 30 000 år gamla. Årtalet är förstås omöjligt att fastslå med säkerhet, men det finns några anledningar till varför man tror just det. En av dessa är att man hittat spår på bland annat vindskydd i Afrika. Dessa vindskydd ansågs vara bland de första husen. På den här tiden hade man inga tak, utan dessa skydd fick efterliknas något av de första väggarna som tillverkades. Samtidigt var de första husen något som beskrevs som hyddor. De tros ha tillverkat i östa Europa – ungefär i Ukraina eller nuvarande Ryssland – för nära 25 000 år sedan.