Allt om bostäder – hur uppkom dem?

Bostäder är bland det viktigaste i en människas liv. Utan dessa kommer man behöva leva som hemlösa, vilket påverkar allt från livslängd till den faktiska livskvaliteten. Men hur har bostäderna för människor sett ut genom historien?

Från de första husen

Det är inte helt enkelt att avgöra när de första bostädena kom till. Det beror bland annat på att forskarna har olika uppgifter om saker de har hittat, men även det faktum att man är övertygade om att man missat att hitta en hel del avgörande spår.

Samtidigt är det bra att veta om vad en bostad kan vara. I modern tid tänker många att det är en lägenhet eller ett hus. Men faktum är att en bostad kan vara nästan vad som helst, inte mycket beroende på levnadsvillkoren för just den personen. Det här gör till exempel att en bil, ett skjul eller ett tält i praktiken kan vara en bostad.

Samma sak gäller historiskt sett. De första bostäderna var inte färdigkonstruerade hus, långt ifrån. Många forskare tror att började med att man bodde i grottor, vilket är en teori som fått fäste. När människan var samlare och jägare var hon nästan ständigt i rörelse, vilket gjorde att man inte riktigt kom att skapa några tydliga bostäder till en början. Då utnyttjade man istället grottor och annat som fanns i naturen. Det här var mycket smidigt och krävde inte något från människorna, mer än att helt enkelt kliva in i dem och bo där. Därefter kom saker dock att förändras.

Att veta exakt var, när och hur den första bostaden byggdes är direkt omöjligt att veta i dagsläget. Däremot finns det ett antal olika teorier som många forskare bygger på. Några av dessa är hämtade från Afrika, där bland annat de första människorna påstås ha tagit sina kliv, tidigt genom historien. Människan hann förvisso att leva länge innan man kom att skapa sina första, egna bostäder. Åtminstone enligt den officiella teorin. Den må finnas ett antal teorier om exakt hur hus och annat skapades, men några har forskarna ändå enats om.

Det ena är att de första husen åtminstone är runt 30 000 år gamla. Årtalet är förstås omöjligt att fastslå med säkerhet, men det finns några anledningar till varför man tror just det. En av dessa är att man hittat spår på bland annat vindskydd i Afrika. Dessa vindskydd ansågs vara bland de första husen. På den här tiden hade man inga tak, utan dessa skydd fick efterliknas något av de första väggarna som tillverkades. Samtidigt var de första husen något som beskrevs som hyddor. De tros ha tillverkat i östa Europa – ungefär i Ukraina eller nuvarande Ryssland – för nära 25 000 år sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *